stad aalst

Kaffeiken in ...

Wat een mooi zonnetje scheen daar toch afgelopen dagen boven onze Oilsjterse stee. Met licht en warmte voor alle mensen van goede wil. Blijft het daar hangen voor carnaval? Of zijn haar straaltjes vluchtig en vergankelijk, zoals echtelijke trouw op Temptation Island?

De kans is groot. Want via de vaderlandse kust trekt een grimmige sneeuwzone op. Een sneeuwzone! Zullen de duivelse winterse buien en uit de lucht vallende oude wijven andermaal Aalst carnaval een stok in de wielen draaien? Zullen de jonge feestvierders doodvriezen op de Grote Markt en het Vredeplein?

Kaffeiken in Kaffeiken oit ConfettiMisschien vindt een stel amateurbergbeklimmers duizenden jaren later wel de resten van zo’n jonge feestvierder in het ijs terug. Waarop wetenschappers de vondst “Ajointzi” dopen, en zeggen dat de amateurbergbeklimmers hun vindersloon in hun gat kunnen steken – want zo gaat dat nu eenmaal met die ijsvondsten.

Bestudering van “Ajointzi”, in het bijzonder zijn voeding, kleding, uitrusting en bewapening, levert onze verre, verre nakomelingen vervolgens heel wat kennis op over het leven in de Nieuwe Carnavalstijd, 5300 jaar geleden.

Toen eenmaal duidelijk werd hoe belangrijk de vondst was, kamden archeologen de vindplaats herhaaldelijk – onder meer in de zomer van 7292 – met zeer nauwkeurige methoden uit, waarbij ze nog andere relevante vondsten zoals “spaag” en “confetti” blootlegden.

Dat laatste, een soort van geperforeerde semironde papierstukjes, was hoogst bijzonder. In andere drukbevolkte sites uit de Nieuwe Carnavalstijd zoals Antwerpen en Limburg zijn er quasi geen sporen van overgebleven. Sommige historici menen dit te verklaren met “De Wet van den Dozje”.

Spaag schoffelden de onderzoekers dan weer moeiteloos met hele brokken bij elkander in duidelijk meer achtergestelde vindplaatsen zoals “Deiremonne” en “Ninof”.

Vooral het artefact uit dun gewalst plaatstaal dat “Ajointzi” bij zich droeg, blijkt opmerkelijk. Archeologen denken dat “Ajointzi” dit cilindervormig voorwerp gebruikte om “bier me schoim” uit te drinken tijdens “Oilsjt Carnaval”, het jaarlijkse overgangsritueel.

Zijn voor die tijd hoge leeftijd en de voorwerpen die hij bij zich droeg, vooral de kostbare “velle frak” en de “parik”, wijzen erop dat hij een zekere status moet hebben gehad.

Kaffeiken in Kaffeiken oit Google Maps

Maar zo ver komt het allemaal niet! Want wanneer Onzjier ons in de zeik neemt, zijn er nog de cafékes. Drinkt iejne mei op stammenei!, luidt de sirenenzang van de meer dan 40 Aalsterse deelnemende dranklokalen. De hele Toernei Pertotal 2018 steekt zelfs in Google Maps!

Natuurlijk selecteert Biensoigné met plezier enkele jolige etablissementen. Wat moeten we anders doen? Het Ros Balatum opschuren? Iemand trouwens die vier Heemskinderen gezien waar we moesten op babysitten? Joehoe? Heemskinderen?!?

 

De Groeite Mert

De Groeite Mert. Het kloppend hart, het epicentrum van Aalst carnaval. De brandende haard van de zotte driedaagse. Buiten valt er alvast wat te beleven, met de pompiers en hun blaften van geluidsinstallaties.

Kaffeiken in Kaffeiken oit Ikwiloeik

Kaat? Café Beiaard, ‘t Paviljoen, Markt 12, Caffee Cognac, ‘t Landhuis, het door Café Oonaaveroi gekaapte De Klok (met “gralek schoein maanen en vraan inbegreipen in annen drank” Hasjtag #ikwiloeik) en de Nieve Zes (De wat? De New Six!) smijten hun deuren open.

En Café Iulia in de Molenstraat! Da’s eigenlijk al helemaal niet meer ’t Gat van de Mert, maar kom: Carnaval is een feest van liefde en verbroedering.

Kaffeiken in Kaffeiken oit Gelek as vroeger

Amai, amai! En De Droeige Sossissen brengen maandag de Twiejde Gelek as Vroeger-foif naar Cafe De Paris met “nen top 30 van echte, graalek goeie, deir en deir Oilsterse Karnavalliekes en ondertissen fermen, geweljegen, plezanten, krimineilen ambiaans!

 

‘t Vredeploin

't Vredeploin, de Ramblas van Aalst, probeert al enkele jaren de Groeite Mert de loef af te steken als tweede feestplein.

Kaffeiken in Kaffeiken oit Vredeplein

Daarbij voelt de Ramblas van Aalst echter zelf volgend ambitieus stammenei-sextet in haar vatje nek hijgen: Bowling The New Cat, Cafe Club, TimeOut, Njoy, Bien Soignee (niet te verwarren met jullie bijna gelijknamige lievelingswebsite), en natuurlijk Café Vredeplein zelf.

 

Stausjeploin

De Ramblas van Aalst moet trouwens niet te veel praatjes hebben. Want vorig jaar bombardeerde den Dozje het Stausjeploin tot derde feestplein!

Kaffeiken in Kaffeiken oit Stausjeploin c Belgian David Statieplein 2012

Maar valt er daar binnen ook iets te schellen in een echt gelas?

Alvast wel in Café ‘t Ajuintje, Bergenhof, de Cheers en Des Arcades. Met wat geluk ligt Temptation Island-verleidster Saartje nog steeds in de wc's van dat laatste spel te spagen!

Carnaval 2018 Bass Junk Digital AMOK 12 februari 2018

Allemaal niet speciool genoeg?

Het alternatief koffiehuiskaberdoeske Amok sommeert zondag “dei azjels van Alosta Souls” om “verdrom plotjes te drooien”. De dag daarop “kommen der en stik of 30 Disjokees van BASS JUNK DIGITAL lawoit moaken”.

 

Is ’t aal?

Nee, morgen doeng we voesj. Tot dan, lieve kinderen!

TERUG OMHOOG ZEG IK
Scan mij met je smartphone en voeg Biensoigné meteen toe aan je BFF-lijst
Snapchat