stad aalst

Centen

Centen

Subsidies: Young lives matter

Guess what?! De Stad Aalst voorziet jaarlijks een bedrag in haar budget om jongeren en jeugdverenigingen te subsidiëren of anders verwoord, geldelijk te ondersteunen (ka-ching!). Om aanspraak te maken op deze subsidies bestaan er echter een aantal belangrijke randvoorwaarden. Er is hierover dan ook een heus reglement geschreven van bijna 15 pagina’s lang, met enkel en alleen tekst… en geen prentjes. Wie wil kan dit reglement ten allen tijden raadplegen en downloaden (in bijlage beneden op de pagina) om het rustig door te nemen. Omdat we daar zelf niet zo veel zin in hadden, hebben we aan enkele experts ter zake gevraagd om de essentie hieronder alvast even kort toe te lichten. Geen tijd? Geen erg! Misschien zegt deze tabel met exacte cijfers en percentages ook al voldoende? 

tabel subsidies

Wie al volledig mee is met het verhaal, kan gewoon naar beneden scrollen en daar de doorklikbuttons terugvinden naar de verschillende online subsidie –en erkenningsaanvraagformulieren. 

Ben je daarentegen volledig in de war? Geen paniek, we kennen het gevoel maar al te goed en staan je graag te woord voor tekst en uitleg.

Subsidies: De essentie

Wie komt in aanmerking?

Je kan zowel als een individuele jongere of als een vereniging een subsidieaanvraag indienen. Er bestaan daarnaast aparte aanvragen voor erkende jeugdwerkinitiatieven (denk aan jeugdbewegingen, jeugdhuizen, studentenverenigingen, jeugdcultuurorganisaties,…). De erkenningsvoorwaarden kan je terugvinden onder hoofdstuk 3 van het algemeen stedelijk reglement. Opgelet: een erkenning moet elk jaar opnieuw ingediend worden (zie ook verder onder timing). Alle ingediende aanvragen worden, na toetsing aan het reglement, doorgestuurd naar VONK (de Aalsterse jeugdraad). VONK formuleert een positief of een negatief advies over de aanvragen, die vervolgens aan het college van burgemeester en schepenen (het CBS) worden voorgelegd. Het is het CBS dat uiteindelijk beslist over de toekenning of de afkeuring van het dossier. Een negatief oordeel zal telkens gemotiveerd worden naar de aanvrager.

Waarvoor kan een aanvraag ingediend worden? 

In principe kan er voor elk initiatief, activiteit, project of werking gesitueerd op het grondgebied van Aalst die gericht is op de Aalsterse jeugd (kids van 3 tot 30 jaar) aanspraak gemaakt worden op een subsidie. 9300 for the win! 

Er wordt gewerkt volgens 4 categoriën: 

  • Deelname aan vorming (voor een attest tot (hoofd)animator of instructeur in het jeugdwerk)
  • Ondersteuning van projecten (activiteiten)
  • Jeugdinfrastructuur (ondersteuning bij herstellings- of verfraaiingswerken, enkel voor erkend jeugdwerk)
  • Erkende jeugdwerkinitiatieven (werkingsenveloppe)

Als individuele jongere of als lid van een vereniging die niet erkend is als een jeugdwerkinitiatief kan je ten allen tijden een vormings- of projectsubsidie aanvragen. Opgelet: voor wat betreft de mogelijke terugbetaling van een vorming geldt wel dat je jonger dan 30 jaar moet zijn in het begin van het werkjaar van de vorming. Sorry old folks!

Timing? 

Elke aanvraag moet de nodige tijd kunnen krijgen om door Vonk en het CBS behandeld te worden. Voor de ondersteuning van projecten wordt dan ook gevraagd om het projectdossier minimum 1 maand voorafgaand aan de activiteit in te dienen. Voor wat betreft infrastructuur en vervoer (erkende jeugdinitiatieven) dienen de aanvragen ten minste twee weken vooraf te worden ingediend. Omgekeerd mogen bij een vorming de aanvraag en de bijhorende betalingsbewijzen maximum drie maanden na de vorming ingediend worden. Een aanvraag tot erkenning van een jeugdvorm moet ieder kalenderjaar tussen 15 september en 15 november worden ingediend voor het volgende kalenderjaar.

Hoeveel wordt er uitgekeerd? 

Om te verzekeren dat iedereen een eerlijk deel van de taart krijgt, zijn er een aantal maxima vooropgesteld. We verwijzen graag opnieuw naar de tabel bovenaan deze pagina voor een perfect overzicht. De bedragen die in de tabel vermeld staan, zijn maxima (per jaar) die berekend worden op basis van de (vooropgestelde) kosten die bij de aanvraag worden ingediend. Wie wat en hoeveel krijgt hangt dus enerzijds af van het onderwerp van je aanvraag, maar ook onder welke identiteit (individuele jongere, erkende of niet erkende vereniging) je de aanvraag doet.

Een concreet voorbeeld om het allemaal wat duidelijker te maken!

VZW NeigBiensoigné vraagt een projectsubsidie aan voor een activiteit in Aalst voor jongeren. De toegang is gratis. De totale kosten voor het project lopen op tot 3000 euro. Omdat de organisator geen toegangsprijzen vraagt aan de bezoekers kan men tot 50% (wat in dit voorbeeld neerkomt op 1500 euro) van de gemaakte kosten terugbetaald krijgen via een projectsubsidie. De vermelde 2000 euro in de tabel is dus een maximum. Had men hier voor de activiteit 4000 of meer euro onkosten gemaakt, dan zou de toegekende subsidie dus nooit meer dan 2000 euro bedragen voor het project.

Ben je een erkend jeugwerkinitiatief?

Heb je recht op een werkingssubsidie? Dan kan je deze ontvangen door je betalingsbewijzen te bezorgen aan team Jeugd. De kosten van 1 januari tot 31 augustus dien je in tot 1 september. De kosten van 1 september tot 31 december mag je tot ten laatste 31 januari indienen. Vroeger mag natuurlijk ook. Je hoeft niet ieder klein rekeningetje te bezorgen, als je met enkele grote facturen je kosten kan bewijzen is dat prima.

Hoe bezorg ik de betalingsbewijzen?

Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de bewijzen in bijlage of kom ze afgeven aan het onthaal van het AC (Werf 9 – 9300 Aalst).

!!Geef in beide gevallen goed aan over welke vereniging het gaat, een contactpersoon toevoegen is ook altijd handig!!

Hoe een aanvraag in te dienen?

Heel eenvoudig, gewoon doorklikken op één van de vier buttons hier onderaan en invullen die handel! 

TERUG OMHOOG ZEG IK
Scan mij met je smartphone en voeg Biensoigné meteen toe aan je BFF-lijst
Snapchat